AGRO Haná a.s.

 • Navazuje na dlouholetou tradici zemědělské činnosti v samotném srdci naší úrodné Hané.
 • Vlastníme více než 500 ha orné půdy a díky tomu máme jistotu dlouhodobého hospodaření.
 • Pečujeme o půdu jako řádný hospodář, protože je v našem zájmu, aby zemědělství zůstalo součástí venkova.

 • Dbáme na udržování půdní úrodnosti, ctíme principy správné zemědělské praxe, aby i naše děti mohly hospodařit stejně jako generace před námi.
 • Zaměřujeme se na rostlinnou prvovýrobu, pěstujeme plodiny řepku ozimou, pšenici ozimou, ječmen jarní, kukuřici, sóju. Zahajujeme pěstování zeleniny.
 • Mezi naše činnosti patří sušení komodit, především kukuřice, zpracování rostlinných zbytků, organické hnojení půdy.
 • Pro naše zemědělství nakupujeme ornou půdu.
 • Zakládáme skleník na pěstování rajčat.

Tým AGRO Haná  je čestný, vstřícný, flexibilní. Pečujeme o naše zákazníky.

Skleníky Smržice

Modernizace zemědělského podniku AGRO Haná s.r.o.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Modernizace zemědělského podniku AGRO Haná s.r.o.“ (reg. č. projektu 16/003/0411l/671/003924), který je spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Cílem projektu je výstavba hydroponického skleníku pro pěstování plodové zeleniny včetně nezbytného expedičního zázemí a technologických celků.

 

 

Publicita projektu

Nákup a nájem půdy

 Individuální nabídka dle bonity, velikosti a vzdálenosti vašeho pole.

 

 • Svěřte nám Vaše pole. Za Vaši důvěru, Vám na přání vyplatíme část nájmu v naturáliích.

Mám zájem o více informací: Nákup a nájem půdy

   
Jméno: Příjmení:
Ulice a č.p.: Město:
PSČ:    
E-mail: Telefon:
   
Text:
   
antispamová ochrana: kod


     

Aktuality

                                                     

Informace o přeměně společnosti AGRO Haná a.s.

 

Společnost AGRO Haná a.s., IČ 028 49 895, se sídlem U hřiště 320, 798 17 Smržice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 7627, tímto oznamuje s účinností od 20.12.2016 přeměnu společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem AGRO Haná a.s.

K uvedené změně došlo v souvislosti s naplněním dlouhodobé strategie firmy.

Tato změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a společností AGRO Haná a.s. Dříve uzavřené smlouvy jsou nadále platné. Údaje jako IČ, DIČ, telefonické a e-mailové kontakty, bankovní spojení zůstávají beze změny.

Žádáme Vás, abyste si změnu zaregistrovali do svých evidenčních systémů. Veškeré nové faktury, objednávky, dodací listy, nové smlouvy nebo změny stávajících smluv a celková obchodní korespondence mezi Vámi a naší společností musí být od uvedeného data realizovaná pod novým obchodním názvem AGRO Haná a.s.

Oficiální logo společnosti zůstává beze změn.

 

   S přátelským pozdravem

 

          Marek Jedlička

     člen představenstva

                                                                                                                   

 ,,S námi vám to poroste“

Spolupráce

sk prostějovPodporujeme pohyb mládeže, sponzorujeme mládežnický fotbal SK Prostějov

AGRO Haná a.s.

 

Skleník Smržice

 telefon: +420 588 008 089

 

OFFICE:

Areál ECOPARK

U hřiště 320, 798 17 Smržice

telefon: +420 582 331 255
e-mail: info(zavináč)agrohana.cz

 

  

Fakturační údaje:

AGRO Haná a.s.

U hřiště 320,

798 17 Smržice

IČO:     02849895

DIČ: CZ02849895

 

 

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje společnost AGRO Haná a.s., U hřiště 320, Smržice, Česká republika.

Jako zemědělská společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami.

1. Jaké údaje o Vás zpracováváme

Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace:

Vaši IP adresu a webovou adresu (URL), přes kterou jste vstoupili na tyto webové stránky,

V rámci realizace zakázek na základě SoD /objednávek dále zpracováváme jméno a příjmení, e-mailový kontakt a kontaktní telefonní číslo osob odpovědných za realizaci zakázek.

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • realizace obchodních zakázek včetně vypořádání pohledávek a závazků ze smluv
 • podpora komunikace při realizaci zakázek 

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • dle výše uvedeného bodu 2/1 – plnění smlouvy a náš oprávněný zájem
 • dle výše uvedeného bodu 2/2 - oprávněný zájem;

4. Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely budou Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

 • Dodavatelům v rámci realizace zakázek a to jen v rozsahu důležitém pro realizaci dané zakázky;
 • Veškerá zpracování OÚ probíhá v České republice. Všechny subjekty, kterým poskytujeme osobní údaje, mají odpovídající úroveň ochrany údajů. Proto uzavíráme například standardní smluvní doložky nebo smlouvy o zpracování osobních údajů.

 5. Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 2/1 a 2/2 uchováváme po celou dobu realizace zakázky až do doby vypořádání všech povinností a závazků ze smlouvy vyplývajících a následně dle našeho archivačního řádu.

6. Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

Společnost AGRO Haná a.s. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.

8. Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:

AGRO Haná a.s.
U hřiště 320, Smržice 798 17
Tel: + 420 702 036 884
E-mail: gdpr@ecopark.cz